KUBA DRZASTWA / CV

(wszystkie pozycje poniżej są podlinkowane i prowadzą do opisów z PORTFOLIO)

PEDAGOG TEATRU / ANIMACJA KULTURY

kwiecień 2023 – lipiec 2023Fundacja Ładne Historie / programowanie aktywności i warsztatów na turnusie letnim dla młodzieży

listopad 2022 – luty 2023 – Centrum Sztuki Włączającej – Teatr 21 / Współdzielimy przestrzeń / rezydencje artystyczne w szkołach 

listopad 2021 – sierpień 2022 – Nowy Teatr w Warszawie – kurator programu edukacyjnego 

marzec – sierpień 2022 – Nowy Teatr w Warszawie – Instrukcja Obsługi “nowej starości” (narzędziownik), lider zespołu 

lipiec – sierpień 2022 – Nowy Teatr w Warszawie – Lato w teatrze – Lost in translation – prowadzenie warsztatów / koordynacja projektu 

kwiecień 2022 – Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku – Zostań wynalazcą /  koncepcja i prowadzenie warsztatów 

wrzesień – listopad 2021Teatr Guliwer w Warszawie – Pracownia Uruchamiania Czujności 

luty – listopad 2021Teatr Guliwer w Warszawie – pedagog teatru 

lipiec 2020Kolektyw Kobietostan – Lato w teatrze / prowadzenie warsztatów

luty – kwiecień 2020Cricoteka / warsztaty Obiekt otwarty – koncepcja i prowadzenie

rok 2019realizacja stypendium  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii animacja kultury

lata 2012 – 2023Stowarzyszenie Pedagog Teatru – członek 

 

KOORDYNACJA PROJEKTÓW

listopad 2021 – sierpień 2022 – Nowy Teatr w Warszawie – kurator programu edukacyjnego / koordynacja projektów edukacyjnych 

luty – listopad 2021 – Teatr Guliwer w Warszawie – koordynacja projektów edukacyjnych

rok 2020Stowarzyszenie Pedagogów Teatru – koordynacja działań związanych z komunikacją oraz oprawą graficzną realizowanych projektów

2010 – 2015Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego – koordynacja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

 

SCENOGRAFIA / INSTALACJE / WYSTAWY

grudzień 2023wystawa Katarzyny Belczyk / potato_face_stories

grudzień 2023 Lista uchybień, reż. P. Leończyk, premiera Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2.12.2023 

listopad 2023 rakieta animacyjna dla OChK

październik 2023 – Sztuka się robi / inkubator artystyczny / Literówka (+muzyka) Teatr Miniatura w Gdańsku 

październik 2023 – Muzeum Historii Polski  – aranżacja gry kolejkowej na otwarcie Muzeum / mobilne moduły 

czerwiec 2023Dzień Dziecka w Muzeum POLIN – aranżacja przestrzeni

grudzień 2022 – Dziwna Wiosna, reż. M. Małecka-Wippich (scenografia i kostiumy) 

grudzień 2022 – Opiekunki chcemy całego życia, koncepcja. D. Ogrodzka (przestrzeń)

listopad 2022 – Nagroda im. J. Kuronia dla przedsiębiorstwa społecznych (gala / scena)

listopad 2022Otwarcie Centrum Sztuki Włączającej / Teatr 21 (przestrzeń)

październik 2022Pustostany, reż. H. Kłoszewska (scenografia) 

grudzień 2021 Piłsudska: Unmuted, reż. P. Leończyk (kostiumy)

czerwiec 2021 – Wystawa / Laboratorium – W poszukiwaniu idei osiedla społecznego (Wolskie Centrum Kultury) – przestrzeń

 

EDUKACJA

październik 2014 – czerwiec 2015 – School of Form w Poznaniu, kierunek: Design management – zarządzanie innowacją, studia podyplomowe

Zdobyte umiejętności: design thinking, praca projektowa w zespole, rozwój kreatywnego myślenia, metody definiowania realnych problemów, rozwój interpersonalnych relacji, tworzenie warunków do kolektywnej pracy.

październik 2003 – marzec 2013 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historia, specjalizacja – wiedza o kulturze, studia magisterskie

Zdobyte umiejętności: wiedza z zakresu zjawisk kulturowych, metodologii antropologii kultury; praca magisterska o tematyce związanej z komedią dell’arte.

 

KURSY / SZKOLENIA 

Projektuj z dziećmi – organizowany i zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Zakres: prawa dziecka, tworzenie warunków do wspólnej pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metody Komunikacji bez Przemocy, design thinking w projektowaniu z dziećmi, empatia dla siebie i innych w pracy, konstruowanie edukacyjnego jam session.

Młoda Kultura – kolonie dla dorosłych – organizowany i zrealizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025.

Zakres: metody włączania młodzieży w pracę twórczą, ćwiczenia z ekologii emocjonalnej, cyfrowe metody angażowania w działania twórcze, psychowzroczść.

Dostępność działań edukacyjnych w instytucjach kultury – organizowany przez Narodowe Centrum Kultury

Zakres: tworzenie inkluzywnych wydarzeń, sposoby budowania włączającej narracji w komunikowaniu o wydarzeniach, uruchamianie działań wewnątrz instytucji w celu promowania wiedzy o dostępności, dostępność architektoniczna w instytucjach kultury. 

Cykl szkoleń Akademia Zarządzania Finansami – Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Zakres: budżet NGO, odpowiedzialność za zarządzanie finansami, kontrola i monitoring finansów

Muzealny think-tank “Dziecko w muzeum” – organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zakres: warsztaty i wykłady dotyczące strategii włączania dzieci w działania muzeów oraz tworzenie komfortowego środowiska dla bliskiego mu otoczenia.

Biomimikra w architekturze – czego możemy nauczyć się od natury? – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres: przybliżenie biomimikry jako nauki i praktyki, ukazanie różnic w rozwiązaniach tworzonych przez człowieka, a tych tworzonych przez naturę, przykłady biomimikry z dziedziny architektury, inżynierii, informatyki, ochrony środowiska i biznesu, wykształcenie większej wrażliwości na otaczający nas świat organizmów żywych;UMIEJĘTNOŚCI 

kreatywne myślenie
tworzenie scenariuszy działań twórczych i edukacyjnych
prowadzenie debat / webinarów
komunikatywność
samodzielność
praca w zespole / umiejętność budowania zespołów projektowych/ dobra organizacja pracy
pisanie wniosków
tworzenie i rozliczanie budżetów
znajomość pakietów Microsoft Office i Adobe
umiejętność administracji stron www
prowadzenie warsztatów twórczych
umiejętości interpersonalne (m.in. komunikacja bez przemocy)
umiejętności konferansjerskie
umiejętność pisania i redagowania tekstów
szycie na maszynie
miksowanie i produkcja muzykiJĘZYKI OBCE

angielski biegle w mowie i piśmie

 

Realizuję działania na wielu obszarach, na styku dziedzin sztuki i nauki.

Wszystkie procesy prowadzą do poszerzania horyzontu poznawczego oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Interdyscyplinarne umiejętności umożliwiają mi lepsze zrozumienie potrzeb odbiorców i użytkowników, a różnorodne narzędzia otwierają nowe perspektywy rozwoju.

Zapraszam do współpracy!

Zachęcam do zapoznania się z pełnym biogramem w zakładce BIO oraz z dokumentacją zrealizowanych projektów.

Kontakt – jakub.drzastwa@gmail.com / tel. 503 660 263

Do zobaczenia!