Ogrody tymczasowe 

Projekt Ogrody tymczasowe wyrósł z chęci połączenia dwóch obszarów pracy z przestrzenią – instalacji artystycznych i architektury tymczasowej. To próba zaprojektowania obiektu, który będzie generował energię twórczą oraz stanie się miejscem spotkań, współdziałania i wymiany doświadczeń. To propozycja tworzenia nowej przestrzeni uczestnictwa do prototypowania wielu innowacyjnych działań, które w przyszłości mogą wejść do repertuaru cyklicznych wydarzeń instytucji.

Tworzenie takich obiektów przy instytucjach kultury i podczas festiwali jest współcześnie bardzo powszechnym zjawiskiem, które zdecydowanie wpływa na tworzenie bliższych relacji z odbiorcami i budowania wspólnoty wokół wielu zjawisk społecznych. Z drugiej strony ten tymczasowy i “elastyczny” sposób traktowania architektury, stwarza możliwość uruchomienia przestrzeni dotąd nie branych pod uwagę.

W ramach projektu współpracowałem z czterem partnerami  –  Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Teatrem Ochoty w Warszawie, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu oraz Domem Kultury Bydgoskie Przedmieście w Toruniu.

Projekty instalacji 3D dostępne są na stronie www.ogrodytymczasowe.xyz, a zdjęcie referencyjne do poszczególnych projektów na moich tablicach na portalu Pinterest.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.