Wystawa prac Katarzyny Belczyk / w ramach projektu Lista uchybień

 

Lista uchybień to interdyscyplinarne przedsięwzięcie teatralne przygotowane przez zespół artystów i artystek społecznych. To opowieść o wyzwaniach pracy w instytucjach kultury. Performerzy i performerki związani/e ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru zabierają głos w toczącej się dyskusji na temat kultury jako środowiska pracy, prekariatu jako dominującej formy (nie)zatrudnienia w kulturze oraz na temat warunków, hierarchii i niespójności pomiędzy poziomem deklarowanych wartości, a poziomem realizacji.

Projektowi towarzyszy wystawa, która prezentuje prace Katarzyny Belczyk. Prace powstały z połączenia bohatera ilustracji Katarzyny Belczyk – potato face stories oraz uważnych refleksji autorki zebranych podczas prób do spektaklu. Wernisaż wystawy odbył się 2 grudnia 2023. Pracę towarzyszą wszystkim pokazom spektaklu.

W ramach wystawy zajmowałem się koncepcją prezentacji prac oraz montażem wystawy (wspólnie z Janem Bindą).

fot. Kuba Drzastwa
fot. Kuba Drzastwa
fot. Kuba Drzastwa
fot. Alicja Szulc
fot. Alicja Szulc