Muzeum Historii Polski – moduły historyczny do gry kolejkowej na otwarcie instytucji 

 

W ramach Festiwalu Otwarcia Muzeum Historii Polski, który odbył się 29.09 – 1.10.2023 roku zrealizowałem zamówienie GD Events na stworzenie sześciu modułów, które były używane do gry kolejkowej podczas wszystkich dni otwarcia. Wszystkie pełniły rolę przestrzeni do animacji dla osób oczekujących w kolejce do Muzeum lub spędzających czas na zewnątrz budynku. Wewnątrz modułów znajdowały się zadania i wyzwania projektowane przez Tomasza Grabowskiego (GD Events). Podczas Festiwalu Otwarcia każdy moduł był zaopiekowany przez animatora/kę, który/a wprowadzał/a młodych i dorosłych gości w narracje podjętego w danym module historycznym zjawiska, bądź zagadnienia. Dzięki takim narzędziom uczestnicy/czki mogli generować historie i tworzyć swoje światy na bazie proponowanych elementów – postaci historycznych, budynków, wydarzeń lub atrybutów w przygotowanej do tego przestrzeni mobilnej. Moduły zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły posłużyć również do innych działań edukacyjnych w Muzeum.

W ramach Festiwalu Otwarcia odbyło się w muzeum wiele wydarzeń: koncert, debaty, pokazy filmów, spektakle dla dzieci oraz warsztaty.

Moduły zaprojektowałam i wykonałem wspólnie z Adrianem Troszyńskim (Stolarnia Warszawska).