Pracownia Uruchamiania Czujności

Od września do listopada 2021 w Teatrze Guliwer odbył się cykl spotkań dla pedagogów i pedagożek, nauczycieli i nauczycielek, animatorek i animatorów kultury.

Spotkania miały charakter inspiracyjno-praktyczny. Pierwsza część była prezentacją idei projektowania działań twórczych zaproszonej osoby, którą kończyła sesja Q&A. W drugiej części spotkania odbędą się warsztaty bazujące na tematach podjętych podczas dyskusji.

Zaproszone osoby: Dorota Kowalkowska, Anna Rochowska, Magda Kłos-Podsiadło, Jaśmina Wójcik, Sebastian Świąder.

“Szekspir też kiedyś był siedmiolatkiem”

Współczesnym wyzwaniem edukacji nie jest już tylko projektowanie nowoczesnych działań i warsztatów narzędziowych, ale przede wszystkim tworzenie demokratycznej przestrzeni do czujnej obserwacji, która wyrasta na polu współpracy wszystkich uczestników i uczestniczek procesu. Czujność natomiast wypływa z praktyki wielu umiejętności, sposobów, filozofii i idei twórczej pracy.

Czym jest zatem owa „czujność” w pracy z dziećmi i młodzieżą? Jak projektować działania „z”, a nie „dla”? Jak aktualizować swoją perspektywę poznawczą i narzędzia do pracy twórczej? Jak uwspólniać sytuacje, które projektujemy? Jak wspierać u uczestników i uczestniczek proces poszukiwania własnych interpretacji? Jak nie blokować naturalnych umiejętności interdyscyplinarnego patrzenia i konstruowania, które posiadają młodzi ludzie?

Od wypowiedzi Kena Robinsona na konferencji TEDex, z której pochodzi cytat otwierający refleksje Pracowni minęło 15 lat. To właściwie nie była wypowiedź, to był apel do wszystkich, którzy zajmują się edukacją. To był apel dotyczący zmiany idei edukacji, która musi zerwać z kształceniem zgodnie z kategoriami, które zdezaktualizowały się lata temu. Słowa Robinsona to pobudka dla edukacji, która nie może zamykać się na naturalną siłę wyobraźni i potencjał twórczy dzieci i młodzieży. To słowa, które dają moc i są zaproszeniem do rozwoju w ramach Pracowni Uruchamiania Czujności.

Pytania, które posłużyły jako kierunki działań podczas spotkań:

Jak aktualizować metody pracy i przewartościowywać nawyki w pracy twórczej? Jak budować nowoczesne przedsięwzięcia edukacyjne, które wspierają dzieci i młodzież w kształtowaniu relacji ze światem i społeczeństwem? Jak tworzyć demokratyczną przestrzeń do wypowiada się podczas procesów grupowych? Jak projektować wydarzenia twórcze dla dzieci i młodzieży, które będą narzędziem realnej zmiany?

Koncepcja, prowadzenie warsztatów, koordynacja – Kuba Drzastwa