Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu popularyzację współczesnego dramatu polskiego, promocję rodzimych dramatopisarzy, wspomaganie teatrów wystawiających polski dramat i adaptacje polskiej literatury współczesnej oraz nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Teatralnyim. Z. Raszewskiego. W latach 2010-2015 pełniłem funkcję producenta konkursu.

Działania –  produkcja

fot. Marta Ankiersztejn
fot. Marta Ankiersztejn
fot. Marta Ankiersztejn
fot. Marta Ankiersztejn
fot. Marta Ankiersztejn