Stowarzyszenie Pedagogów i Pedagożek Teatru

Od 2012 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Wspólnie z Komuną/Warszawa SPT tworzy przestrzeń twórczych działań Szkoła, ul. Emilii Plater.

SPT rozwija w praktyce i teorii ideę pedagogiki teatru. Realizujemy autorskie projekty artystyczno-społeczne, współpracujemy z instytucjami kultury i organizacjami w całej Polsce.

Pokazujemy, że teatr może być miejscem poznawania i komentowania współczesnego świata, okazją do wspólnego działania różnych osób i grup, do refleksji, eksperymentu, spotkania z innym, spotkania z sobą samym.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Pedagogów i Pedagożek Teatru na stronie www.

fot. Alicja Szulc