Teatr Guliwer – pedagog teatru

Od lutego 2021 do listopada 2021 pełniłem rolę pedagoga teatru w Teatrze Guliwer w Warszawie. Projektowałem, programowałem oraz prowadziłem działania edukacyjne w Teatrze.

Główne założenia w ramach działań edukacyjnych w Teatrze Guliwer:

Edukacja teatralna – tworzenie warunków do twórczego spotkania i poszukiwań wykraczających poza Teatr.

Edukacja teatralna – otwiera nas, inspiruje, zaprasza do nowych wyzwań, twórczej zabawy oraz refleksji na temat aktualnych wydarzeń społecznych i otaczającej nas rzeczywistości.

W ramach podejmowanych działań pragniemy stworzyć komfortową i demokratyczną przestrzeń, w której może wypowiedzieć się każdy, a wspólne doświadczenie twórczego spotkania uczy empatii i rozwija kreatywność wszystkich uczestników i uczestniczek.

Zapraszamy do dialogu, aby rozwijać relacje między Teatrem a Widzami.

Poprzez inicjowane w Teatrze działania z zakresu edukacji teatralnej chcemy budować platformę do współpracy Teatr – Widz. Ma ona realny wpływ na wciąż zmieniający się Teatr, ludzi Teatru oraz wartości i potrzeby.

Wspólne doświadczanie przy wykorzystaniu języka teatru służy uruchomieniu potencjału do poznawania siebie, innych i otaczającego świata.

Wspólnie z artystami / artystkami,  pedagogami / pedagożkami teatru i edukatorami / edukatorkami tworzymy projekty, których celem jest poszerzanie pola dla twórczej wypowiedzi oraz dostępności oferty Teatru.

Chcemy, by nasze działania wypływały z idei pedagogiki teatru, której kluczowym założeniem jest włączanie odbiorcy w proces twórczy oraz wzmacnianie poczucia sprawczości, używając twórczych narzędzi.