Obiekt otwarty / Tutorial otwartości

Formuła laboratoryjnego myślenia na nowych formach pracy wokół obiektów Kanotra. Wychodząc od Kantora, szukamy pomysłów na ciekawe warsztaty, otwarcie myślenia o pracy konstrukcyjnej/scenograficznej w ujęciu praktyk pedagogiki teatru, koncypowanie scenariuszy, szukanie narzędzi, uwzględnianie różnych potrzeb.

Cel warsztatów 

Sposoby do tworzenia i prowadzenia mikrowarsztatów – indywidualnych spotkań dla uczestników lub bardzo małych grup (rodzina, osoba z niepełnosprawnością z partnerem/ką, asystentem/ką – każde w formule warsztaty-performansu, uruchamiające działanie, aktywność. Przygotowanie do działań warsztatowych animatorek i edukatorek na miejscu w Cricotece w ramach prowadzenia warsztatów październik-grudzień.

Warsztaty były propozycją stworzenia “Alfabetu obiektu otwartego – pomysły działań z obiektami Kantora”. 

Alfabet to zbiór elementów do tworzenia języka. Języka do odbioru sztuki. Wszystko zaczyna się od języka. Od sposobu opowiadania, budowania narracji i tworzenia historii. Język słów, język obraz, język obiektów. Każde spotkanie wypływało z pracy nad kilkoma obiektami ze spektaklu “Dziś są moje urodziny” oraz tworzeniu sytuacji w obrębie jednego tematu spotkania: Środowisko, Instalacja, Śmieci-nieśmieci. 

Efektem końcowym był alfabet motywów, tipów, rozwiązań pracy z obiektem w warunkach małych grup muzealnych oraz osób z alternatywną motoryka, słabowidzących oraz niesłyszących.

Koordynatorki projektu: Olga Curzydło, Barbara Pasterak CRICOTEKA

Koncepcja i prowadzenie warsztatów 

Projekt realizowany w ramach Programu “Kultura Dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.