Każdy się liczy. Zostań wynalazcą inspirując się II RP.

Wiele swoich osiągnięć II Rzeczpospolita zawdzięcza ogromnej energii społecznej: jej obywatele i obywatelki stowarzyszali się, aktywnie odbudowywali kraj i wspólnie szukali rozwiązań problemów. Inspirując się historią, zapraszamy młodzież do działania na rzecz wspólnoty z wykorzystaniem techniki Design Thinking. Uczniowie zastanowią się, co mogliby zmienić lub poprawić w swojej najbliższej okolicy, używając podstawowych narzędzi
wspomnianej metody.

Cel warsztatów
Stworzenie warunków do eksperymentowania z wiedzą o społeczeństwie II
Rzeczypospolitej, w celu poszukiwania rozwiązań współczesnych problemów w obszarze funkcjonowania przedmiotów codziennego użytku; tworzenie usprawnień oraz realnych rozwiązań dla współczesnego wzornictwa.

PRZEBIEG WARSZTATÓW
1. Spacer po wystawie wedle ustalonego planu/punktów (ok. 30 min)
2. Zadanie warsztatowe w sali oparte na dwóch ćwiczeniach – Marchmallow challenge i protyotypowanie pomysłu elementu nawiązującego do II RP.

Warsztaty realiozowane w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

koncepcja i prowadzenie warsztatów – Kuba Drzastwa

fot. Zuzanna Zasacka
fot. Zuzanna Zasacka
fot. Zuzanna Zasacka
fot. Zuzanna Zasacka