Warsztaty “Gościnność” w ramach Festiwalu Perfomatywnego Nurkowie i Astronautki

Gdzie rodzi się gościnność?
Czy gościnność to tylko kategoria interpersonalna?
Czy jesteśmy w stanie uruchomić gościnność wobec samych siebie i wobec naszych codziennych inności?
Co potrzebuję zaprosić do swojego życia?
Warsztaty były zaproszeniem do wspólnego praktykowania gościnności za pomocą twórczych narzędzi i sytuacji.

Warsztaty były częścią cyklu BUTLA Z TLENEM
Warsztaty teatralno-performatywne, skupione tematycznie wokół haseł rozpoznanych jako istotne dla tkanki społecznej oraz dla sztuki wartości m.in. empatia, solidarność, odwaga, gościnność, różnorodność.
Prowadzący i prowadzące proponowali działania twórcze on i off-line pozwalające eksplorować hasła w różnych formach, w kolektywnym działaniu.

Warsztaty współprowadzone z Joanną Rozkosz.

Więcej o festiwalu TUTAJ

Koncepcja i prowadzenie warsztatów

grafika: Magda Wolnicka