OGRODY TYMCZASOWE

Projekt Ogrody tymczasowe wyrósł z chęci połączenia dwóch obszarów pracy z przestrzenią – instalacji artystycznych i architektury tymczasowej. To próba zaprojektowania obiektu, który będzie generował energię twórczą oraz stanie się miejscem spotkań, współdziałania i wymiany doświadczeń. To propozycja tworzenia nowej przestrzeni uczestnictwa do prototypowania wielu innowacyjnych działań, które w przyszłości mogą wejść do repertuaru cyklicznych wydarzeń instytucji.

Tworzenie takich obiektów przy instytucjach kultury i podczas festiwali jest współcześnie bardzo powszechnym zjawiskiem, które zdecydowanie wpływa na tworzenie bliższych relacji z odbiorcami i budowania wspólnoty wokół wielu zjawisk społecznych. Z drugiej strony ten tymczasowy i “elastyczny” sposób traktowania architektury, stwarza możliwość uruchomienia przestrzeni dotąd nie branych pod uwagę  – np. dachy, schody, oczka wodne, drzewa itp.

W ramach realizacji stypendium ministerialnego powstały 4 projekty 3D instalacji, makieta / model obiektu oraz propozycje działań twórczych w przestrzeni instalacji.

Stypendium realizuję od 1 lutego do 30 listopada 2019 roku.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wszystkie wizualizacje 3D projektów znajdują się na stronie OGRODY TYMCZASOWE.