Spacer badawczy / teren przy Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu

Jak funkcjonuje przestrzeń? Jak lepiej dostosować dany teren do potrzeb użytkowników?

Spacer badawczy to terenowa metoda badawcza, służąca badaniu przestrzeni, mapowaniu konkretnych miejsc i elementów (obiektów, funkcji, energii, zachowań itp.), wymagających interwencji oraz obserwacji aktualnego Użytkowania w przestrzeni. Spacer był moderowany, a Uczestnicy spaceru na specjalnie przygotowanych materiałach (kwestionariuszach) mogli podzielić się swoimi refleksjami i pomysłami dot. danej przestrzeni. Spacer zakończony został rozmowa na bazie zebranych informacji.

Spacer badawczy zorganizowany w ramach realizacji stypendium artystycznego “Ogrody tymczasowe”.

fot. Dorota Kowalkowska
fot. Dorota Kowalkowska
fot. Dorota Kowalkowska