Iluzje

Tematem warsztatów był teatr dworski, który za sprawą teatralnej maszynerii, starał się tworzyć na scenie doskonałe złudzenie idealnego świata. Współcześnie teatr również sięga po iluzję – to jedna z konwencji. Inną strategią jest deziluzja, która rozbija wyśnione światy. Uczestnicy warsztatów mieli okazję za pomocą prostych ćwiczeń z zakresu pedagogiki teatru doświadczyć działania iluzji i deziluzji.

Warsztaty współprowadziłem z Agatą Pietrzyk.

Warsztaty zrealizowane przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

Działania – idea (we współpracy z Piotrem Morawskim) /prowadzenie warsztatów (z Agatą Pietrzyk)

fot. Paweł Czarnecki
fot. Paweł Czarnecki
fot. Paweł Czarnecki