“Chodzi o to”, reż. Alicja Morawska-Rubczak

„Historia mowy zaczyna się tuż przy ziemi, od kroków. (…) Gry kroków kształtują przestrzeń, stanowią osnowę miejsc. Wydaje się więc, że chodzenie może być określone wstępnie jako przestrzeń wypowiadania.”
Michel de Certau, Wynaleźć Codzienność. Sztuka działania

Chodzenie jest rodzajem komunikacji. Kroki, miejsca w przestrzeni, sposób w jaki się przemieszczamy można potraktować jak pierwszy, wspólny język. Chodząc razem – dzieci z rodzicami, rodzice z rodzicami, dzieci z dziećmi – budujemy pierwsze relacje między sobą. Czy pamiętacie, kiedy zrobiliście swój pierwszy krok? Jak on wyglądał? Jak często słyszymy swoje kroki? Co one dla nas znaczą i dokąd nas prowadzą? Po raz pierwszy zapraszamy najnajmłodszych widzów: dzieci od 8 do 36 miesiąca życia oraz bliskich im dorosłych, do niezwykłego sensorycznego i teatralnego doświadczania.

Spektakl otrzymał Złotą maskę w kategorii “wydarzenie na scenie offowej”.

Premiera spektaklu odbyła się 13.10.2018 roku w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Działania – scenografia / kostiumy

fot. Edgar de Poray
fot. Edgar de Poray
fot. Edgar de Poray
fot. Edgar de Poray
fot. Edgar de Poray