Strachy codzienności / Młode Laboratorium Teatralno-Społeczne

Od początku marca 2020 – czerwca 2020, raz w tygodniu odbywały się warsztaty dookoła zdobywania narzędzi badawczych oraz twórczych procesów pracy z aktualnymi tematami społecznymi.

Projekt Młode Laboratorium Teatralno-Społeczne wyrósł z idei kolektywu twórczo-badawczego pod nazwą Laboratorium Teatralno-Społeczne. W trakcie spotkań zespołu LTS pojawiła się potrzeba stworzenia warunków do artystycznej pracy laboratoryjnej dla młodzieży, która mogłaby działać na styku sztuk performatywnych i kwestii społecznych. Projekt to przestrzeń do działań performatywnych bazujących na aktualnych tematach naszego społeczeństwa. Osoby biorące udział w projekcie spotykają się cyklicznie i uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez artystów i artyski, pedagogów i pedagżeki, performerów i performerki z grupy LTS.

Młode Laboratorium Teatralno-Społeczne jest częścią „Dramaturgii miasta” – projektu Stowarzyszenia Pedagogów Teatru współfinansowanego przez m. st. Warszawa

Warsztaty współprowadziłem z Igą Dzięgielewską.

Koncepcja i prowadzenie warsztatów (jedne zajęcia w ramach cyklu).

grafika Magda Wolnicka