SŁOWA MAJĄ MOC – performance

Mówimy i wypowiadamy je każdego dnia – SŁOWA. Bywają wstępne i takie, które są ostatnie. Czasem je chwytamy i połykamy, a czasem łamiemy lub rzucamy nimi na wiatr. Są SŁOWA puste i SŁOWA honoru. Niekiedy dodają odwagi, koją i przenikają, a innym razem dotykają, ranią i zagłuszają. SŁOWA MAJĄ MOC! Codziennie naszą przestrzeń i to co robimy ubieramy w SŁOWA. To one budują przestrzeń, w której działamy.

Performance polegał na stworzeniu sytuacji twórczej, w której wszyscy uczestnicy przestrzeni Liceum im. J. Słowackiego (zarówno uczniowie jak i nauczyciele), będą mogli zapisać słowa, które ich zdaniem determinują do działania. Na ścianie jednego z holi szkoły, została wywieszona tkanina, na której, niczym na transparencie były wypisywane słowa. W trakcie akcji zapisywania w szkole pojawiał się obcy/inny – panda, który przechadzał się po przestrzeni w szkole. Po dwóch dniach materiał i obcy zniknął ze szkoły, a po dwóch tygodniach w ich miejsce pojawiły się poduszki, które uszyte zostały z tkaniny zapisanej przez użytkowników przestrzeni.

Akcja zrealizowana w ramach projektu  O!SWÓJ – rezydencje artystyczne w szkołach: przestrzeń wspólna.

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i m.st. Warszawy.

Koordynatorem programowym projektu jest Agnieszka Szymańska.

Działania – koncepcja / wykonanie

fot. Dagna Dąbrowiecka
fot. Dagna Dąbrowiecka
fot. Dagna Dąbrowiecka
fot. Dagna Dąbrowiecka
fot. Dagna Dąbrowiecka