Design w przedszkolu i szkole – czy to jest możliwe?

Design jako projektowanie, jako tworzenie wzorów, jako poszukiwanie rozwiązań realnych problemów, jako sposób twórczego myślenia oraz jako efekt kreatywnej pracy zespołowej. Podczas warsztatów poruszyłem kilka tematów związanych z podstawami dobrego projektowania w edukacji.  Warsztaty bazowały na narzędziach z zakresu animacji kultury oraz design thinking.

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach cyklu TEATR ABCDEmocje, projektu edukacyjnego TEATR. Poczuj to!, organizowanego w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. W myśl założeń projektu, teatr to nie tylko spektakle, lecz przede wszystkim miejsce spotkania, dlatego powinien być przestrzenią dyskusji, rozwoju i doskonalenia umiejętności oraz poszerzania wiedzy widzów.

Warsztaty odbyły się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. A. Smolki.

Działania – koncepcja / prowadzenie

fot. Grzegorz Gajos
fot. Grzegorz Gajos
fot. Grzegorz Gajos
fot. Grzegorz Gajos
fot. Grzegorz Gajos
fot. Grzegorz Gajos