Chodzone haiku

Historia mowy zaczyna się tuż przy ziemi, od kroków. (…) Gry kroków kształtują przestrzeń, stanowią osnowę miejsc. Wydaje się więc, że chodzenie może być określone wstępnie jako przestrzeń wypowiadania.

Michael de Certau, Wynaleźć Codzienność. Sztuka działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk

Czy pamiętacie, kiedy zrobiliście swój pierwszy krok? Jak on wyglądał? Czym są nasze ślady? Jak często słyszymy swoje kroki? A jak często swoje serce? Zatrzymajmy się na chwilę, przyjrzyjmy się naszym stopom, przygotujmy je na wędrówkę w nieznane. Zdejmijmy buty, ściągnijmy skarpetki i chodźmy! Bo chodzenie to małe poznawanie świata.

CHODZONE HAIKU to niezwykłe doświadczenie przejścia przez interaktywną, dźwiękową ścieżkę sensoryczną, zbudowaną z naturalnych elementów: piachu, kamieni, kory ogrodowej, wody.

Instalacja powstała w ramach festiwalu Sztuka Szuka Malucha w roku 2017.

Współtwórcami instalacji są – Agnieszka Szymańska i Sebastian Świąder.

Działania – koncepcja / wykonanie elementów instalacji

fot. M. Zakrzewski
fot. M. Zakrzewski
fot. M. Zakrzewski
fot. M. Zakrzewski
fot. M. Zakrzewski
fot. M. Zakrzewski
fot. M. Zakrzewski