Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

Od 2012 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Sztuka Nowa SPT tworzy przestrzeń edukacji teatralnej LUB/LAB (ul. Lubelska 30/32) w Warszawie. SPT rozwija w praktyce i teorii ideę pedagogiki teatru. Realizujemy autorskie projekty artystyczno-społeczne, współpracujemy z instytucjami kultury i organizacjami w całej Polsce.

Pokazujemy, że teatr może być miejscem poznawania i komentowania współczesnego świata, okazją do wspólnego działania różnych osób i grup, do refleksji, eksperymentu, spotkania z innym, spotkania z sobą samym.